Daire nedir?

Çemberin sınırladığı alan parçası. düzlem içinde bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine çember, verilen noktaya merkez, sabit uzunluğa yarıçap, çember üzerinde a ve B gibi iki nokta arasındaki çember parçasına yay, A ve B’den geçen doğruya kesen, A ve B noktaları arasındaki ab doğru parçasına kiriş, merkezden geçen kirişe çap, bir kirişin dairede ayırdığı parçaların her birine daire parçası, iki yarıçap arasında kalan kısma daire kesmesi denilirdaire

Dairenin özellikleri: 1)Yarıçapları eşit iki daire eşittir. 2) Bir dairede eşit yayların kirişleri ve eşit kirişlerin yayları birbirine eşittir. 3) Bir dairede, merkezden eşit uzaklıktaki kirişler eşittir. 4) Bir dairede kirişe dik olan çap, kirişi iki eşit parçaya böler. Bir doğru ile çemberin bir ortak noktası varsa, bu noktaya değme noktası, doğruya da teğet adı verilir. 5) Bir çemberin bir noktadaki teğeti bu noktayı merkeze birleştiren doğruya diktir. Bir dairede BC yayını merkezden gören açıya merkez açı, çevreden gören açıya çevre açı, bir T noktasındaki teğet ile TD kirişi arasında kalan açıya teğet kiriş açısı denir. 6) Aynı yayı gören teğet kiriş açısı merkez açının yarısına eşittir.

Merkez açı aynı yayı gören çevre açının iki katıdır. Kartezyen koordinat sisteminde bir daire denklemi (x-a) 2 +(y-b) 2 = r 2 dir. (a,b) noktası daire merkezinin koordinatlarıdır. Merkezi başlangıçta, yani a=b=o olan dairenin denklemi x 2 +y 2 = r 2 dir.

Daire bir yüzey parçası olduğundan alanı ve bu alanı çevreleyen çevre uzunluğu sözkonusudur. Çevre=2?r’dir. Alan=?r 2 dir.

? sayısı hakkında bilgi için (Bkz. pi Sayısı).

Sözlükte "daire" ne demek?

1. Bir çemberin içinde kalan düzlem parçası; bir yapı ya da gemide belli bir işe ayrılmış bölüm.
2. Bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biri, kat; (soyut kavramlar için) belli sınır, ölçü.
3. Belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri ve bunların içinde çalıştıkları yapı; saz takımında usul vurmaya yarayan tef.

Daire kelimesinin ingilizcesi

n. circle, round, disc, verge, apartment, bureau, department, board, hoop, rooms
Köken: Arapça

--Reklam--